Εκτύπωση

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Χημεία Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Κοινωνιολογία
Χημεία Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βιολογία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Χημεία Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Λατινικά
Χημεία Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βιολογία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Χημεία Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Λατινικά
Χημεία Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Βιολογία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Χημεία Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Λατινικά
Χημεία Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθηματικά
Βιολογία
Ιστορία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά Φυσική Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Χημεία Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Λατινικά
Χημεία Βιολογία Ανάπτυξη εφαρμογών Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθηματικά
Βιολογία
Ιστορία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2006

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2005

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2004

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Λατινικά
Χημεία
 
 
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2003

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Λατινικά
Χημεία
 
 
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2002

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Λατινικά
Χημεία
 
 
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
  Κύκλος πληροφορικής υπηρεσιών Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής  
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Ελληνικά κείμενα
Φυσική Φυσική Φυσική Νεοελληνική λογοτεχνία
Χημεία Ανάπτυξη εφαρμογών Χημεία-Βιοχημεία Λατινικά
Βιολογία Αρχές οργάνωσης Ηλεκτρολογία Ιστορία
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρχές οικονομικής θεωρίας
 
Για να δείτε τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων, θα πρέπει να έχετε εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader